Coaching Private

 

 

 

Hvad er coaching?
Coaching er en fremadrettet proces til at nå et bestemt resultat,
Det betyder, at vi sammen skaber grundlag for at nå dine mål.
Vi tager udgangspunkt i, hvor du befinder dig nu med fokuserer på fremtiden.
Jeg bruger en variation af teknikker og metoder med henblik på,
at hjælpe dig til, at finde dine værdier samt løsninger,
og på den måde finde den retning, du ønsker, dit liv skal tage.
Coaching kan bruges, på mange problemer eller overvejelser.
At leve op til vores værdier skaber harmoni og balance
Med afsæt i dig, guides du til at sætte mål for din ønskede fremtid,
og vi laver en handlingsplan for, hvordan du når målene.
Undervejs vil du få de nødvendige værktøjer, struktur, støtte og feedback.
Du tager kontrollen og lærer, hvordan du selv kan forme dit liv for at opnå de mål, der er vigtige for dig.

Hvad kan coaching bruges til?
Vi lever i dag, i en verden med langt flere muligheder, end der nogensinde har været før.
Og alligevel ser vi mange mennesker, der er frustrerede, stressede, og utilfredse med deres liv.
Hvis det, du plejer at gøre ikke virker, så prøv noget andet!
Find dig nogle nye strategier, som passer til dig og dit liv.
Få lavet dig en handlingsplan, som også kan holde samt værktøjer til at nå målet.
Coaching kan anvendes som støtte til at skabe en hvilken som helst forandring.
Du er den vigtigste i dit liv, coaching kan hjælpe dig til at få ryddet eventuelle forhindringer af vejen
samt udarbejde en plan for, hvilke kompetencer og viden du har brug for samt styrke for at nå dine mål.

Fyret – og hvad nu?
Der er mange forskellige følelser som kan dukke op,
når man bliver fyret, og det er vigtigt at få sat ord på dem.
Her kan du bruge coaching til, at se din nye situation i et større billede med flere nye, positive muligheder.
Du kan gøre op med, hvad der lige nu har betydning for dig i forhold til dit videre liv.
Det gælder både den, der blev fyret, såvel som den leder, der skal bære ansvaret for fyringen.
Kontakt mig allerede i dag og få en gratis orientering om, hvad du eller dit firma kan få ud af coaching.
Lad det lykkes, Start i dag.

Hvorfor vælge coaching hos mig?
Jeg har lang erfaring – i privatlivet såvel som i mit erhvervsliv. Håndværker, Soldat, SIR, Selvstændig,
Coaching er ikke terapi eller rådgivning, men som coach kan jeg hjælpe dig til selv at skabe struktur,
se din situation i et større perspektiv, lave klare målsætninger og handleplaner og finde nye muligheder,
som kan anvendes i alle livets aspekter, uanset om det drejer sig om dig personligt eller din virksomhed.
Her har vi har fokus på din / jeres nutid og fremtid og yder støtte til, at du når dine mål.
Ivan Topholm