Lavt selvværd/selvtillid

Bedre selvværd og selvtillid-hypnose

Hvad tænker du om dig selv, både’ ud af til, og dine indre tanker.
Det handler om selvværd (indre tanker) Selvtillid (er jeg godt ud af til)
Jeg tror ikke på mig selv, mit selvværd er lavt…
Jeg har ingen gennemslagskraft, andre respekterer mig ikke, på grund af mit lave selvværd.
Andre bruger mig som dørmåtte, fordi jeg ikke kan sige til eller fra.
Jeg dur ikke til noget. Hvem vil kunne elske sådan en som mig?

Er det tanker, du genkender? Det kan vi lave om på sammen.

default_Untitled-2

Som børn er vi fulde af selvtillid, vi tror på os selv.
Jeg tror på at nogle mister tilliden uden at de selv opdager det,
og opdager det først, når det er for sent til at vi selv tror vi kan gøre noget ved det.
Du kan have miste troen på dig selv på mange måder, men du kan hjælpes.
Lad os finde troen på dig selv igen. det aldrig forsendt. Lad det lykkes. Start i dag.

Hvad er selvværd?
Selvværd anvendes i psykologien om et individs
anerkendelse af sin egen værdi.
Det anvendes både om personlige egenskaber, og om
evner til at præstere i arbejdslivet eller i konkurrencesituationer.
Selvværd handler bl.a. om, at et individ har en oplevelse af,
at have værdi som den person, vedkommende er.

Hvad er selvtillid?
Selvtillid er et individs tillid til sine egne evner.
Alle mennesker har en forskellig selvtillid,
hvor nogle har meget lidt tro på sig selv,
og andre har meget. Lav selvtillid kan resultere i depressioner,
hvor for meget selvtillid kan resultere i arrogance.

Hvad kan der gøres.

Med få behandlinger med hypnose,
kan vi sammen ændre din egen måde at se, høre og føle dig på.
Kræver det mange behandlinger? Nej normalt ca. 3-4 behandlinger.

Ivan Topholm